Om oss

Samarbeidet med Steinkjer kommune bygger på en over 40 år lang tradisjon og oppleves som faglig målrettet og kvalitativt godt. Utviklingsperspektivet har en sentral plass i vår hverdag. 

Virksomhetn har bygningsmessig tilrettelagt for en total kapasitet på 60 plasser. Etter siste utbygging/ombygging i 2008 tilbyr vi moderne og tilpassede enerom. I tillegg til trivelige og hensiktsmessige felles- og serviceareal. 

Vi er en utviklingsorientert virksomhet med mange stolte, engasjerte og flinke fagfolk!