Sammen om helse, med hjertet

Betania Sparbu ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Sparbu er en del av kommunehelsetjenesten og har avtaler med Steinkjer kommune. Vi har sykehjem og bofelleskapet Haugen gård. 

Nøkkeltall

Årsverk: 32
Antall ansatte: ca 40
Inkluderene arbeidslivs (IA) bedrift
Bedriftshelsetjeneste: Stamina

Uttalelser

"Summen av ansattes fag-og erfaringskompetanse, personlige egenskaper og mot er kjerneverdien på Betania Sparbu." Våre ansatte er nøkkelen til fremtidig vekst!